How To Register Hong Leong Bank Connect

How To Register Hong Leong Bank Connect

How To Register Hong Leong Bank Connect, Kini, teknologi telah pun memainkan peranan untuk memodenkan servis yang terdapat di semua bank komersial di seluruh Malaysia.

S5. Apakah yang akan berlaku jika saya menggunakan pelayar Online lama atau pelayar yang tidak disebutkan di atas untuk mengakses HLB Connect Online?

Setelah dipasang, ia bukan sahaja memantau aktiviti melayari pengguna tetapi juga mampu mendapatkan semula sebarang maklumat peribadi dan sensitif yang sedang dihantar di Web sebelum maklumat tersebut dihantar kepada pihak yang berminat.

5.two Menjadi pelayar pintar ketika melayari laman Net yang baru pada anda, berhati-hati dengan tetingkap pop-up yang meminta maklumat peribadi anda atau menggesa anda untuk menggunakan program tertentu.

Nota: Sesetengah penjual mungkin akan memilih mata wang Ringgit Malaysia secara automatik bagi transaksi anda.  Sekiranya anda tidak mahu meneruskan transaksi dalam Ringgit Malaysia, anda boleh meminta Penjual supaya membatalkan transaksi anda dan sebaliknya pilih mata wang asing. 

Hong Leong Bank Connect Reset Password

J6. Ia akan dibayar ke akaun semasa atau simpanan yang dipautkan secara bulanan atau apabila matang. How To Register Hong Leong Bank Connect.

J9: Tidak, anda tidak boleh menyahaktifkan kad tersebut apabila anda telah mengaktifkannya untuk pembelian dalam talian.

Kata laluan anda. Buat kata laluan yang menggunakan gabungan huruf dan nombor, yang menjadikannya sukar untuk diteka. Pastikan anda tidak menulis kata laluan anda dan tukarnya dengan kerap.

Akses pelbagai perkhidmatan kad debit seperti permohonan kad debit (untuk pelanggan akaun semasa / simpanan yang tidak mempunyai kad debit) pengaktifan, penggantian dan pembaharuan kad debit yang hampir luput di HLB Connect On the web.

J3: Pengaktifan pembelian dalam talian adalah ciri HLB Connect yang membolehkan pengguna Connect menggunakan kad kredit mereka untuk pembelian dalam talian serta merta selepas permohonan mereka diluluskan dan sementara menunggu kad fizikal mereka sampai.

Penipu menggunakan pelbagai kaedah untuk melakukan ini termasuk baris subjek yang menarik, memalsukan alamat pengirim, menggunakan imej atau teks yang nampak tulen dan menyamar pautan dalam e-mel.

Seperti namanya, peluncuran bahu adalah satu kaedah untuk mendapatkan nama pengguna dan kata laluan pengguna dengan cara mengintip.

J25. Experienced transaksi maksimum anda adalah RM200,000 sehari sama ada dalam transaksi tunggal atau transaksi berbilang. Walau bagaimanapun, setiap transaksi mempunyai hadnya sendiri bergantung kepada:

Anda pengguna perkhidmatan Hongleongconnect? Pasti senang kan menggunakan perkhidmatan tersebut kerana boleh menjimatkan masa. How To Register Hong Leong Bank Connect.

Next Post Previous Post